EnglishenEnglish
Facebook Share
Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Μαθήματα


Οργάνωση και Πολιτική των ΜΜΕ

Στο πλαίσιο του μαθήματος εξετάζονται οι σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις που αναφέρονται στη δομή και τη λειτουργία των μέσων επικοινωνίας, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο μέσο της τηλεόρασης. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζονται ο ρόλος των Μέσων επικοινωνίας, οι επιδράσεις τους, οι θεσμοί και η οργάνωση των ΜΜΕ στη Δύση και την Ελλάδα. Ο φοιτητές του μαθήματος αναμένονται να αποκτήσουν γνώση σχετικά με τις συνθήκες της αναδιάταξης των επικοινωνιακών συστημάτων καθώς και τις επιπτώσεις που προκύπτουν από αυτή τη μεταβολή, να κατανοήσουν τις διαδικασίες, και τους παράγοντες που συνδέονται με την αναδιάταξη του επικοινωνιακού πεδίου και να διερευνήσουν την ανάπτυξη των νέων μέσων στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στη χώρα μας.


Συγκριτική Ανάλυση Επικοινωνιακών Συστημάτων

Η συγκριτική προσέγγιση αποτελεί βασικό σημείο εκκίνησης στο χώρο των Mέσων Μαζικής Ενημέρωσης και του επικοινωνιακού πεδίου γενικότερα. Στην ουσία, η συγκριτική προσέγγιση σε γενικές γραμμές συγκρίνει δύο ή περισσότερες χώρες σε σχέση με μια κοινή δραστηριότητα. Αντικείμενο του μαθήματος είναι η εξέταση και η σύγκριση των επικοινωνιακών, κυρίως ραδιοτηλεοπτικών, συστημάτων και των οργανωτικών πλαισίων μέσα στο οποίο λειτουργούν σε διαφορετικές χώρες όπως και οι παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξή τους. Η συγκριτική προσέγγιση μας δείχνει με ποιο τρόπο άλλες χώρες έχουν οργανώσει και αναδιαρθρώσει τους οπτικοακουστικούς του τομείς και έχουν αντιδράσει στις νέες εξελίξεις. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα αναλυθούν τα ραδιοτηλεοπτικά συστήματα διαφόρων χωρών από την Αμερική, την Ευρώπη και άλλες περιοχές του κόσμου. Έμφαση δίδεται στη δομή, τη λειτουργία και τους θεσμούς των ραδιοτηλεοπτικών συστημάτων των δυτικών χωρών.


Ειδησεογραφία & Ρεπορτάζ

Στο πλαίσιο του μαθήματος συνδυάζεται η θεωρητική ανάλυση με διδάγματα από ην πρακτική εμπειρία. Στον πυρήνα της διδασκαλίας βρίσκεται η αντίληψη ότι το ρεπορτάζ είναι προϊόν μιας διαρκούς διαπραγμάτευσης ανάμεσα στους δημοσιογράφους και τις πηγές τους. Το μάθημα αντλεί στοιχεία από τη θεωρία της ανάλυσης της διαπραγμάτευσης και από τη θεωρία των παιγνίων. Ωστόσο, έμφαση δίδεται στην πρακτική διάσταση. Το μάθημα υποστηρίζεται βιβλιογραφικά από μια σειρά αποσπασμάτων από τα χρονικά της δημοσιογραφίας τα οποία εικονογραφούν τις διαφορετικές πτυχές της διαπραγμάτευσης μεταξύ ρεπόρτερ και "πηγών". Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να εξοικειωθούν με την πραγματικότητα και τις απαιτήσεις μιας επαγγελματικής καριέρας στα ΜΜΕ και κυρίως να μάθουν να "σκέφτονται" δημοσιογραφικά.


Ειδικά Ρεπορτάζ

Το σεμινάριο αυτό αποσκοπεί να συνδυάσει τη θεωρία με την πρακτική του δημοσιογραφικού ρεπορτάζ. Έτσι, έχει σχεδιαστεί να έχει δύο βασικούς άξονες: Στο πλαίσιο της πρώτου θεωρητικού άξονα, οι φοιτητές εξοικειώνονται μέσω της πρακτικής ενασχόλησης με τις συμβάσεις της γραφής και της παρουσίασης ειδήσεων για την πολιτική, την κοινωνία, την οικονομία, τον πολιτισμό. Στο πλαίσιο της δεύτερης, έρχονται σε επαφή με το ιδιαίτερο σύστημα συλλογής πληροφοριών και πηγών που αναπτύσσει κάθε κατηγορία ειδήσεων. Οι φοιτητές καλούνται σε εβδομαδιαία βάση να κάνουν δικά τους θέματα εστιαζόμενοι σε διαφορετικά είδη ρεπορτάζ. Το σεμινάριο με τη βοήθεια συνεργατών δημοσιογράφων συνδυάζει την πρακτική της γνώμης με τις δεξιότητες στις επιμέρους κατηγορίες του ρεπορτάζ. Σε κάθε ακαδημαϊκή χρονιά η εστίαση γίνεται σε διαφορετικά είδη ρεπορτάζ.


Μέσα Επικοινωνίας και Δημοσιογραφία

Βρισκόμαστε σε μια περίοδο συνεχών και θεματικών αλλαγών στο πεδίο των μέσων επικοινωνίας και ενημέρωσης. Αναμφίβολα η δομή και η λειτουργία των επικοινωνιακών συστημάτων σε όλες της χώρες έχει αλλάξει σημαντικά και οι αλλαγές έχουν συμπέσει ή στενά συνδεθεί περισσότερο με νέες αντιλήψεις για την οικονομία και την κοινωνία και την επικοινωνία. Το μάθημα αποτελείται από δύο μέρη: στο πρώτο μέρος συζητιούνται οι εξελίξεις σε όλο το φάσμα των επικοινωνιών, η ανάπτυξη και παγκοσμιοποίηση των αγορών, η αύξηση και η ένταση του ανταγωνισμού, καθώς και οι επιπτώσεις στα πεδίο των μέσων ενημέρωσης.

Το πρώτο μέρος θα εξεταστούν οι συνεχείς μεταβολές στο πεδίο, όπως η μετατόπιση από την κυριαρχία των έντυπων μέσων στα οπτικοακουστικά μέσα, και πιο πρόσφατα σε ένα νέο μετασχηματισμό των μέσων επικοινωνίας, που περιλαμβάνει την ανάπτυξη ολοκληρωμένων και ψηφιακών επικοινωνιακών συστημάτων, τα οποία συνδέουν τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές με διάφορα μέσα, δημιουργώντας ένα πολύπλοκο περιβάλλον πολυμέσων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις εξελίξεις όσον αφορά στα νέα μέσα επικοινωνίας στην Ευρώπη, και ειδικότερα στα πεδία της ψηφιακής τηλεόρασης, της διείσδυσης του διαδικτύου, της ανάπτυξης της ΙPTV, και της τηλεόρασης μέσω κινητών τηλεφώνων.

Το δεύτερο μέρος έχει μια περισσότερο πρακτική διάσταση. Αποσκοπεί να αναλύσει τα νέα εργαλεία και τις νέες δεξιότητες που απαιτούνται στο νέο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον. Με βάση τις βασικές αρχές οπτικοακουστικής παραγωγής και της κυκλοφορίας της πληροφορίας στα νέα διαδικτυακά περιβάλλοντα εξετάζονται οι τεχνολογικές αλλαγές και πως αυτές επηρεάζουν τον δημοσιογράφο. Συνοπτικά εξετάζονται τα νέα ψηφιακά εργαλεία και τα μυστικά χρήσης τους καθώς και οι νέες τεχνολογίες στην έρευνα και την δημοσίευση στο διαδίκτυο (metadata, search engines, cloud storage κτλ.). Επίσης, προσεγγίζει νέους τρόπους διάχυσης της πληροφορίας, όπως αυτοί έχουν προκύψει μέσα στο ψηφιακό περιβάλλον του διαδικτύου (π.χ. δημοσιογραφία των πολιτών, κυκλοφορία της πληροφορίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαδικτυακές βάσεις δεδομένων, συναθροιστές περιεχομένου κ.α.).