EnglishenEnglish
Facebook
ShareThis
Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Εκδόσεις

 Σελίδα 2 από 5: << < > >>

Media Coverage of Greece’s September 2015 Election Campaign: Framing and Interpreting the Issues at Stake

Άρθρα

Η θεωρία αναφέρει ότι τα μέσα διαμέσου της θεματολογίας και της πλαισίωσης των θεμάτων τους μπορούν να επηρεάσουν την πολιτική, ιδίως σε προεκλογικές περιόδους. Το παρόν κεφάλαιο εξετάζει τη δημοσιογραφική κάλυψη 9 μέσων ενημέρωσης στις εθνικές εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015.

Διαβάστε περισσότερα


Information and news inequalities

Άρθρα

Οι πρώιμοι υποστηρικτές του διαδικτύου αντιμετώπισαν τις ειδήσεις και την ενημέρωση ως έναν τομέα στον οποίο οι ψηφιακές τεχνολογίες θα απομείωναν τις κοινωνικές ανισότητες, Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,  τα κοινωνικά δίκτυα κι άλλες μορφές εναλλακτικής πληροφόρησης θα δημιουργούσαν έναν διαφορετικό κοινό. Υπό το πρίσμα της σημερινής εποχής, αυτή η ψηφιακή υπερβολική αισιοδοξία δεν δικαιολογείται πλέον.

Διαβάστε περισσότερα


Political communication, digital inequality and populism

Άρθρα

Η θεαματική αύξηση των επικοινωνιακών μοντέλων μέσω διαδικτύου είχε δραματικό αντίκτυπο στον τρόπο με τον οποίο οι κοινωνίες, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι πολιτικοί φορείς ενεργούν και αλληλοεπιδρούν στον εικοστό πρώτο αιώνα. Η πολιτική επικοινωνία αλλάζει, αλλά δεν είναι σαφές πώς σχετίζονται οι αλλαγές με τις ανησυχίες σχετικά με τις ανισότητες στον τομέα της επικοινωνίας και ενημέρωσης.

Διαβάστε περισσότερα


Dealing with the outliers

Άρθρα

Το κείμενο αυτό σχολιάζει την πολιτική επικοινωνία κατά την προεκλογική περίοδο των Ευρωεκλογών στην Ελλάδα του 2019. 

Διαβάστε περισσότερα


Event-, Politics-, and Audience-Driven News: A Two-Year Comparison of Populism in European Media Coverage

Άρθρα

Αυτό το κεφάλαιο είναι προϊόν συγκριτικής έρευνας. Επικεντρώνεται στις τάσεις της  ειδησεογραφικής κάλυψης τα τελευταία χρόνια. Εξετάζει την παρουσία λαϊκιστικών βασικών μηνυμάτων κατά την "ειδησεογραφική κάλυψη της μετανάστευσης" και "σχόλια για τα τρέχοντα πολιτικά γεγονότα" στις ευρωπαϊκές εφημερίδες σε δύο χρονικές περιόδους, δηλαδή την άνοιξη 2016 και την άνοιξη του 2017.

Διαβάστε περισσότερα


Deregulation

Άρθρα

Το πεδίο των μέσων ενημέρωσης σχεδόν σε όλες τις χώρες του κόσμου έχεις εισέλθει σε μια περίοδο όπου οι αλλαγές καθορίζονται από τις εξελίξεις της τεχνολογίες, τον αυξανόμενο ανταγωνισμό και την εμπορευματοποίηση καθώς και την συγκέντρωση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Οι παραδοσιακοί ειδησεογραφικοί οργανισμοί έχουν προσπαθήσει να αναπτύξουν νέα επιχειρηματικά μοντέλα χωρίς επικοινωνία. Αυτές οι εξελίξεις που έχουν πλέον επιβάλλει μια νέα απορρύθμιση του πεδίου έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο πεδίο των μέσων ενημέρωσης, ιδίως στο δημοσιογραφικό πεδίο.

Διαβάστε περισσότερα


«Greece: Populism between Left and Right»

Άρθρα

Το κείμενο αυτό προβαίνει σε μια ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας σχετικά με τον λαϊκισμό στην Ελλάδα, και αποσκοπεί στην προσφορά ενός συστηματικού πλαισίου για την κατανόηση του ρόλου της ρητορικής του λαϊκισμού στη διαμόρφωση του σύγχρονου ελληνικού κράτους και της σύγχρονης ελληνικής πολιτικής κουλτούρας. Το μεγαλύτερο μέρος της βιβλιογραφίας για το λαϊκισμό βασίζεται σε υπάρχουσες θεωρητικές μελέτες.

Διαβάστε περισσότερα


«Athenian University Students on Facebook and Privacy: A Fair “Trade-Off ”?»

Άρθρα

Το κείμενο βασίζεται σε έρευνα των συγγραφέων του που διερευνά πώς οι Αθηναίοι φοιτητές «διαχειρίζονται» το απόρρητό τους στο Facebook ενώ έρχονται σε κοινωνική αλληλόδραση με άλλους χρήστες. Στην  έρευνα διερευνάται το πώς, σε ποιο βαθμό, γιατί και σε ποιους οι Έλληνες φοιτητές αποκαλύπτουν τα προσωπικά τους δεδομένα στο Facebook.

Διαβάστε περισσότερα


“Media Policy”

Άρθρα

Η πολιτική των MME καλύπτει ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων ανησυχιών σχετικά με τη δομή και τη λειτουργία των επικοινωνιακών συστημάτων. Παρόλο που έχει συχνά υποστηριχθεί ότι η πολιτική για τα μέσα ενημέρωσης βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην τεχνολογία, οι περισσότερες από τις αποφάσεις που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της αλλαγής πλαισιώνονται από πολιτικές, οικονομικές και θεσμικές διαστάσεις καθώς και από διεθνείς παράγοντες.

Διαβάστε περισσότερα


«Why Are “Others” So Polarized? Perceived Political Polarization and Media Use in 10 Countries»

Άρθρα

Η μελέτη αυτή εξετάζει τις συσχετίσεις μεταξύ της χρήσης των μέσων ενημέρωσης και της αντιλαμβανόμενης πολιτικής πόλωσης  Το κείμενο βασίζεται σε αντίστοιχες έρευνες που έχουν διεξάγει οι συγγραφείς του στον Καναδά, την Κολομβία, την Ελλάδα, την Ινδία, την Ιταλία, την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα, τη Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Διαβάστε περισσότερα


“Political communication in a high-choice media environment: a challenge for democracy?”

Άρθρα

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, το πεδίο των μέσων ενημέρωσης και τα συστήματα πολιτικής επικοινωνίας έχουν αλλάξει σε σημαντικό βαθμό. Αυτές οι αλλαγές έχουν σημαντικές συνέπειες για την πολιτική ενημέρωση και το βαθμό στον οποίο βοηθούν τους ανθρώπους να είναι ενημερωμένοι πολίτες.

Διαβάστε περισσότερα


Greece: A Continuous Interplay between Media and Politicians. Media in Third-Wave Democracies. Southern and Central/Eastern Europe in a Comparative Perspective

Άρθρα

Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στις επιπτώσεις του εκσυγχρονισμού και της εμπορευματοποίησης των μέσων επικοινωνίας στη δημοσιογραφία και την πολιτική στη  νεότερη Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα


«The Europeanization of the European Media: The Incremental Cultivation of the EU Media Policy»

Άρθρα

Το κεφάλαιο αυτό υποστηρίζει ότι από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) προσπάθησε να δρομολογήσει πολιτικές για τoν «Εξευρωπαϊσμό» των επικοινωνιακών τομέων των κρατών μελών της. Αυτές οι πολιτικές προσπάθησαν να εναρμονίσουν και να προστατεύσουν τον τομέα των μέσων επικοινωνίας και να το καταστήσουν ανταγωνιστικό τόσο στην εσωτερική ευρωπαϊκή αγορά, όσο και στην παγκόσμια αγορά. Επιπλέον, αυτές οι πολιτικές προσπάθησαν να προστατεύσουν την ευρωπαϊκή πολιτιστική ταυτότητα από την «Αμερικανική πρόκληση».

Διαβάστε περισσότερα


Greece. Populism Between Left and Right

Άρθρα

Το άρθρο αυτό αποσκοπεί στο να παράσχει ένα συστηματικό πλαίσιο κατανόησης του ρόλου της λαϊκιστικής ρητορικής στην μορφοποίηση του σύγχρονου Ελληνικού κράτους και στην σύγχρονη Ελληνική πολιτική κουλτούρα, μελετώντας την υπάρχουν βιβλιογραφία για τον λαϊκισμό στην Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα


Broadcasting, politics and the State in Socialist Greece

Άρθρα

Το συγκεκριμένο άρθρο προσπαθεί να περιγράψει και να ερμηνεύσει την απελευθέρωση της ραδιοτηλεόρασης στην Ελλάδα, διερευνώντας το ρόλο του κράτους στις ραδιοτηλεοπτικές υποθέσεις αναμετάδοσης.

Διαβάστε περισσότερα


Public service broadcasting and deregulatory pressures in Europe

Άρθρα

Το άρθρο αυτό προσπαθεί να περιγράψει και να εξετάσει την έννοια της δημόσια ραδιοτηλεόρασης, τις αιτολογήσεις της και τις τάσεις απελευθέρωσης στην Ευρωπαϊκή ήπειρο. Δημοσιεύτηκε το 1990 στο Περιοδικό Journal of Information Science.

Διαβάστε περισσότερα


 Σελίδα 2 από 5: << < > >>