EnglishenEnglish
Facebook Share
Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Εκδόσεις

 Σελίδα 3 από 4: << < > >>

Τα μέσα επικοινωνίας στον 21ο αιώνα: Εισαγωγή

Άρθρα

Στόχος του παρόντος τόμου είναι η συζήτηση σύγχρονων ζητημάτων που απασχολούν το πολυσύνθετο πεδίο της επικοινωνίας και κατ’ επέκταση το πεδίο της θεωρίας και της έρευνας. Ανάμεσα στα ζητήματα που αναλύονται είναι το ευρύτερο επικοινωνιακό περιβάλλον, οι  στις μεταβολές στο πεδίο της μαζικής επικοινωνίας και η κοινωνία της πληροφορίας.

Διαβάστε περισσότερα


"Greece: Press Subsidies in Turmoil"

Άρθρα

Σε αυτό το κεφάλαιο του εν λόγω βιβλίου, ο συγγραφέας θα αναλύσει το ελληνικό καθεστώς επιδότησης για την εφημερίδα. Θα υποστηρίξει ότι η κρατική ενίσχυση για τον Τύπο έχει επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από την προβληματική ελληνική πολιτική κηδεμονία.

Διαβάστε περισσότερα


"International TV News, Foreign Affairs Interest and Public Knowledge"

Άρθρα

Το άρθρο αυτό μελετά τον όγκο των ξένων ειδήσεων που παρέχονται από δημόσιους και ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς σε χώρες με διαφορετικά συστήματα μέσων μαζικής ενημέρωσης, και πώς αυτός αντιστοιχεί στο ενδιαφέρον του κοινού και στις γνώσεις των εξωτερικών υποθέσεων.

Διαβάστε περισσότερα


"Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και οι Έλληνες: Η Περίπτωση του Facebook"

Άρθρα

Το παρόν άρθρο αποσκοπεί να καταγράψει τα βασικά χαρακτηριστικά και τα στοιχεία χρήσης των Ελλήνων χρηστών του Facebook, όπως και τη σχέση των χρηστών με τα παραδο σιακά ΜΜΕ, καθώς και το κοινωνικό κεφάλαιο που αποκτούν από τη συμμετοχή τους στο Facebook.

Διαβάστε περισσότερα


"Η Πολιτική Ενημέρωση σε Περιόδους Κρίσης"

Άρθρα

Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί να διερευνήσει την ειδησεογραφική κάλυψη της πολιτικής επικαιρότητας της Ελλάδας διαμέσου των τριών μεγα- λύτερης εμβέλειας μέσων ενημέρωσης (τηλεόραση, εφημερίδες, διαδίκτυο) σε μια συγκεκριμένη φάση της δημοσιονομικής κρίσης.

Διαβάστε περισσότερα


Sources in the News: A comparative study

Άρθρα

Το άρθρο αυτό προσπαθεί να εντοπίσει τις διαφορές στις πηγές που παρατίθενται στις ειδήσεις, σε διαφορετικές χώρες, να διερευνήσει αν οι διαφορές είναι σταθερές, ανάλογα με το είδος του μέσου και να εντοπίσει τυχόν αναδυόμενα πρότυπα μεταξύ των διαφόρων τύπων οργάνωσης σε διάφορες χώρες.

Διαβάστε περισσότερα


Η Τηλεόραση και το Κοινό της

Βιβλία

Tο βιβλίο αυτό με εύληπτο τρόπο σκιαγραφεί τους τρόπους με τους οποίους χρησιμοποιούμε την τηλεόραση, αλλά και το πώς οι υπεύθυνοι των καναλιών αντιμετωπίζουν τους σύγχρονους τηλεθεατές. Eίναι ένα βιβλίο που θα πρέπει να διαβαστεί από όλους όσοι βλέπουν τηλεόραση, αλλά και εργάζονται γι' αυτήν.

Διαβάστε περισσότερα


Επικοινωνία και Κοινωνία από τον Εικοστό στον Εικοστό Πρώτο Αιώνα

Βιβλία

Στην αυγή του 21ου αιώνα βρισκόμαστε ενώπιον μιας ταχύτατης και σημαντικής μετάβασης. Στο βιβλίο αυτό οι συγγραφείς αναλύουν τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί και συντελούνται στα Μέσα Επικοινωνίας στο επίπεδο της θεωρίας, της δομής και πιο συγκεκριμένα στο πεδίο της ενημέρωσης, της πολιτικής, της δημοσιογραφίας και βεβαίως της επικοινωνίας.

Διαβάστε περισσότερα


Η Ευρώπη των επικοινωνιών

Βιβλία

Το βιβλίο αυτό καταγράφει τις πρωτοβουλίες και πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) στο πεδίο της επικοινωνίας. Αξιολογεί τις πολιτικές αυτές αλλά και τον παρεμβατικό ρόλο της Ε.Ε. στο επικοινωνιακό πεδίο. Αναλύει τους άξονες της ευρωπαϊκής οπτικοακουστικής και επικοινωνιακής πολιτικής, όπως αυτοί εντοπίζονται στις πολιτικές, πρωτοβουλίες και δράσεις της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα


European Television in the Digital Age; Issues, Dynamics and Realties

Βιβλία

Το βιβλίο αυτό σκιαγραφεί και αναλύει τα ζητήματα, τις δυναμικές και τις πραγματικές διαστάσεις της ευρωπαϊκής τηλεόρασης στο ψηφιακό περιβάλλον. Καταγράφει και ερμηνεύει τις εξελίξεις του νέου τηλεοπτικού πεδίου έχοντας ως γνώμονα την πολιτική οικονομία των ΜΜΕ και εστιάζεται στις διαδικασίες ανάπτυξης της ψηφιακής τηλεόρασης στην Ευρώπη.

Διαβάστε περισσότερα


Πολιτική και ΜΜΕ: Η περίπτωση της Νότιας Ευρώπης

Βιβλία

Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει και αναλύει την ανάπτυξη των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) του ευρωπαϊκού Νότου, δηλαδή της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και της Ελλάδας, καθώς και τη σχέση αυτής της ανάπτυξης με την πολιτική ιστορία των αντίστοιχων χωρών. Αν και η μελέτη αυτή δεν είναι μια λεπτομερής ιστορία των εξελίξεων στο χώρο της μαζικής επικοινωνίας στη Νότια Ευρώπη, προσπαθεί να εντοπίσει τα κοινά χαρακτηριστικά. 

Διαβάστε περισσότερα


Η Τηλεόραση στον 21ο Αιώνα

Βιβλία

Το βιβλίο αυτό εξετάζει και αναλύει τις συνέπειες της αναδιάταξης του τηλεοπτικού, και κατ' επέκταση του επικοινωνιακού πεδίου στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Καταγράφει τις δυνάμεις και τις διεργασίες που κυριαρχούν στο νέο πεδίο της ευρωπαϊκής τηλεόρασης. Υποστηρίζει ότι η αναδιάρθρωση του τηλεοπτικού πεδίου αποτελεί μέρος μιας διαδικασίας που συνδέεται άμεσα με τη γενικότερη αναδιάταξη των επικοινωνιακών συστημάτων. 

Διαβάστε περισσότερα


The Professionalisation of Political Communication

Βιβλία

Το βιβλίο αυτό εξετάζει τη σύνθετη διαδικασία της δημιουργίας των πολιτικών μηνυμάτων και τους τρόπους με τον οποίο αυτά προβάλλονται. Πιο συγκεκριμένα εξετάζει εάν η επικοινωνία της πολιτικής έχει επαγγελματοποιηθεί. Προσπαθεί να ορίσει ποιοι είναι αυτοί οι νέοι επαγγελματίες στην πολιτική επικοινωνία της Ευρώπης, αν διαφέρουν και σε ποιο βαθμό από τους παραδοσιακούς επαγγελματίες της πολιτικής κι αν μεταφέρουν τις ιδιαίτερες δεξιότητες και τις τεχνικές τους στα κόμματα.

Διαβάστε περισσότερα


Online Threat, But Television is Still Dominant

Άρθρα

Το εν λόγω άρθρο αποτελεί μέρος ενός μεγαλύτερου διεθνούς ερευνητικού έργου, το οποίο, περιλαμβάνει 11 χώρες σε 4 ηπείρους (Αμερική, Ευρώπη, Ασία και Αυστραλία). Το άρθρο εστιάζει στην κατανάλωση των ειδήσεων. Καθώ τα μέσα ενημέρωσης αλλάζουν, η κατανάλωση των ειδήσεων αλλάζει μαζί τους.

Διαβάστε περισσότερα


«Ανάλεκτα» Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (IOM)

Βιβλία

«Ανάλεκτα» τιτλοφορείται η νέα έκδοση του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων, η οποία κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαζήση. Πρόκειται για μία ετήσια έκδοση, μία συλλογή ερευνών, μελετών αλλά και προτάσεων πάνω σε θέματα που απασχόλησαν το Ινστιτούτο και τους συνεργάτες του κατά τη διάρκεια του έτους και καλύπτουν σημαντικά ζητήματα που αφορούν τα οπτικοακουστικά μέσα τόσο στο θεωρητικό όσο και στο πρακτικό επίπεδο.

Διαβάστε περισσότερα


Reconsidering 'virtuous circle' and 'media malaise' theories of the media: An 11-nation study

Άρθρα

Μελέτη η οποία ερευνά τη διάσπαση μεταξύ εκείνων που βλέπουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ως πολιτικά αλλοτριωμένα και εκείνουν που τα βλέπουν σαν μέσα ενθάρρυνσης της πολιτικής συμμετοχής. Για τη μελέτη έγινε ανάλυση περιεχομένου τηλεοπτικών ειδήσεων και έρευνα σε έντεκα κράτη.

Διαβάστε περισσότερα


 Σελίδα 3 από 4: << < > >>