EnglishenEnglish
Facebook Share
Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Εκδόσεις

 Σελίδα 3 από 4: << < > >>

"Greece: Press Subsidies in Turmoil"

Άρθρα

Σε αυτό το κεφάλαιο του εν λόγω βιβλίου, ο συγγραφέας θα αναλύσει το ελληνικό καθεστώς επιδότησης για την εφημερίδα. Θα υποστηρίξει ότι η κρατική ενίσχυση για τον Τύπο έχει επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από την προβληματική ελληνική πολιτική κηδεμονία.

Διαβάστε περισσότερα


The Internationalisation of television

Βιβλία

Το βιβλίο αναλύει τις διάφορες τάσεις που οδηγούν στην διεθνοποίηση της τηλεόρασης, όπως και τα προβλήματα που απορρέουν από αυτό το φαινόμενο. Το βιβλίο ασχολείται ακόμα με την οικονομική και πολιτική διάσταση του φαινομένου της διεθνοποίησης της τηλεόρασης καλύπτοντας την εμπορική πλευρά των τηλεοπτικών προγραμμάτων, την πιθανή επίδραση της δορυφορικής τηλεόρασης επί της υπάρχουσας τηλεοπτικής τάξης όπως και την δύναμη του κράτους να ελέγξει τις νέες καταστάσεις στο νέο τηλεοπτικό πεδίο.

Διαβάστε περισσότερα


Απελευθερώνοντας την Τηλεόραση. Μια απόπειρα καταγραφής και αποτίμησης της τηλεοπτικής απορρύθμισης στην Ελλάδα και στην Ευρώπη

Βιβλία

Μέσα από τις σελίδες αυτού του βιβλίου γίνεται μια προσπάθεια να αναλυθούν και να σκιαγραφηθούν τα φαινόμενα, οι διαδικασίες, οι παράγοντες και οι επιπτώσεις της τηλεοπτικής απορρύθμισης στην Ευρώπη και στη χώρα μας.

Διαβάστε περισσότερα


Η Τηλεόραση στον Κόσμο: Η δομή, η λειτουργία και οι πρόσφατες εξελίξεις των ραδιοτηλεοπτικών συστημάτων στην Αμερική, Ευρώπη και Νοτιοανατολική Ασία

Βιβλία

Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει με ένα συνεκτικό και συνοπτικό τρόπο τη δομή, τη λειτουργία και τις πρόσφατες εξελίξεις που πραγματοποιήθηκαν στα ραδιοτηλεοπτικά συστήματα των χωρών της Ευρώπης, της Αμερικής, καθώς κι αυτά της Τουρκίας, της Ιαπωνίας και της Αυστραλίας.

Διαβάστε περισσότερα


"International TV News, Foreign Affairs Interest and Public Knowledge"

Άρθρα

Το άρθρο αυτό μελετά τον όγκο των ξένων ειδήσεων που παρέχονται από δημόσιους και ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς σε χώρες με διαφορετικά συστήματα μέσων μαζικής ενημέρωσης, και πώς αυτός αντιστοιχεί στο ενδιαφέρον του κοινού και στις γνώσεις των εξωτερικών υποθέσεων.

Διαβάστε περισσότερα


Η δύναμη της τηλεόρασης, η λογική του μέσου και η αγορά

Βιβλία

Η μελέτη αυτή προσπαθεί μέσα από επτά κεφάλαια να εξετάσει τις επιδράσεις της τηλεόρασης στην κοινωνία και παράλληλα να αναλύσει κάποια ζητήματα που απασχολούν την ερευνητική κοινότητα αναφορικά με το τηλεοπτικό μέσο και τις αλλαγές που έχουν επέλθει στο τηλεοπτικό πεδίο εξαιτίας της ευρύτερης αναδιάρθρωσης και εμπορευματοποίησής του.

Διαβάστε περισσότερα


"Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και οι Έλληνες: Η Περίπτωση του Facebook"

Άρθρα

Το παρόν άρθρο αποσκοπεί να καταγράψει τα βασικά χαρακτηριστικά και τα στοιχεία χρήσης των Ελλήνων χρηστών του Facebook, όπως και τη σχέση των χρηστών με τα παραδο σιακά ΜΜΕ, καθώς και το κοινωνικό κεφάλαιο που αποκτούν από τη συμμετοχή τους στο Facebook.

Διαβάστε περισσότερα


Ζητήματα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας

Βιβλία

Oι συγγραφείς εκφράζουν τις ανησυχίες τους σχετικά με την αρνητική επίδραση του ανταγωνισμού στη δημοσιογραφική δεοντολογία και πρακτική. Σημειώνουν ότι ο έντονος ανταγωνισμός που επικρατεί στο σύγχρονο πεδίο της μαζικής επικοινωνίας έχει οδηγήσει στην υιοθέτηση ενός νέου ήθους στη δημοσιογραφική κοινότητα, καθώς και σε μία έκπτωση του περιεχομένου της ενημέρωσης.

Διαβάστε περισσότερα


"Η Πολιτική Ενημέρωση σε Περιόδους Κρίσης"

Άρθρα

Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί να διερευνήσει την ειδησεογραφική κάλυψη της πολιτικής επικαιρότητας της Ελλάδας διαμέσου των τριών μεγα- λύτερης εμβέλειας μέσων ενημέρωσης (τηλεόραση, εφημερίδες, διαδίκτυο) σε μια συγκεκριμένη φάση της δημοσιονομικής κρίσης.

Διαβάστε περισσότερα


Η Βία στην Ελληνική Τηλεόραση

Βιβλία

Η ελληνική τηλεόραση έχει επανειλημμένως επικριθεί ότι προβάλλει συχνά βίαιες απεικονίσεις, τόσο σε διάφορα ψυχαγωγικά όσο και σε ενημερωτικά προγράμματα. Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει τα αποτελέσματα μιας διαχρονικής έρευνας για τη συχνότητα των σκηνών στους μεγαλύτερους σε τηλεθέαση τηλεοπτικούς σταθμούς. Από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι η βία στην ελληνική τηλεόραση είναι κυρίως εισαγόμενη και οφείλεται περισσότερο στις αμερικανικές ταινίες που προβάλλουν τα κανάλια και τα τρέιλερ που τις προαναγγέλλουν.

Διαβάστε περισσότερα


Sources in the News: A comparative study

Άρθρα

Το άρθρο αυτό προσπαθεί να εντοπίσει τις διαφορές στις πηγές που παρατίθενται στις ειδήσεις, σε διαφορετικές χώρες, να διερευνήσει αν οι διαφορές είναι σταθερές, ανάλογα με το είδος του μέσου και να εντοπίσει τυχόν αναδυόμενα πρότυπα μεταξύ των διαφόρων τύπων οργάνωσης σε διάφορες χώρες.

Διαβάστε περισσότερα


Η Τηλεόραση και το Κοινό της

Βιβλία

Tο βιβλίο αυτό με εύληπτο τρόπο σκιαγραφεί τους τρόπους με τους οποίους χρησιμοποιούμε την τηλεόραση, αλλά και το πώς οι υπεύθυνοι των καναλιών αντιμετωπίζουν τους σύγχρονους τηλεθεατές. Eίναι ένα βιβλίο που θα πρέπει να διαβαστεί από όλους όσοι βλέπουν τηλεόραση, αλλά και εργάζονται γι' αυτήν.

Διαβάστε περισσότερα


Επικοινωνία και Κοινωνία από τον Εικοστό στον Εικοστό Πρώτο Αιώνα

Βιβλία

Στην αυγή του 21ου αιώνα βρισκόμαστε ενώπιον μιας ταχύτατης και σημαντικής μετάβασης. Στο βιβλίο αυτό οι συγγραφείς αναλύουν τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί και συντελούνται στα Μέσα Επικοινωνίας στο επίπεδο της θεωρίας, της δομής και πιο συγκεκριμένα στο πεδίο της ενημέρωσης, της πολιτικής, της δημοσιογραφίας και βεβαίως της επικοινωνίας.

Διαβάστε περισσότερα


Η Ευρώπη των επικοινωνιών

Βιβλία

Το βιβλίο αυτό καταγράφει τις πρωτοβουλίες και πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) στο πεδίο της επικοινωνίας. Αξιολογεί τις πολιτικές αυτές αλλά και τον παρεμβατικό ρόλο της Ε.Ε. στο επικοινωνιακό πεδίο. Αναλύει τους άξονες της ευρωπαϊκής οπτικοακουστικής και επικοινωνιακής πολιτικής, όπως αυτοί εντοπίζονται στις πολιτικές, πρωτοβουλίες και δράσεις της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα


European Television in the Digital Age; Issues, Dynamics and Realties

Βιβλία

Το βιβλίο αυτό σκιαγραφεί και αναλύει τα ζητήματα, τις δυναμικές και τις πραγματικές διαστάσεις της ευρωπαϊκής τηλεόρασης στο ψηφιακό περιβάλλον. Καταγράφει και ερμηνεύει τις εξελίξεις του νέου τηλεοπτικού πεδίου έχοντας ως γνώμονα την πολιτική οικονομία των ΜΜΕ και εστιάζεται στις διαδικασίες ανάπτυξης της ψηφιακής τηλεόρασης στην Ευρώπη.

Διαβάστε περισσότερα


Πολιτική και ΜΜΕ: Η περίπτωση της Νότιας Ευρώπης

Βιβλία

Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει και αναλύει την ανάπτυξη των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) του ευρωπαϊκού Νότου, δηλαδή της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και της Ελλάδας, καθώς και τη σχέση αυτής της ανάπτυξης με την πολιτική ιστορία των αντίστοιχων χωρών. Αν και η μελέτη αυτή δεν είναι μια λεπτομερής ιστορία των εξελίξεων στο χώρο της μαζικής επικοινωνίας στη Νότια Ευρώπη, προσπαθεί να εντοπίσει τα κοινά χαρακτηριστικά. 

Διαβάστε περισσότερα


 Σελίδα 3 από 4: << < > >>