EnglishenEnglish
Facebook
ShareThis
Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Εκδόσεις

 Σελίδα 5 από 5: << <

Privacy 2.0

Άρθρα

Στο συγκεκριμένο άρθρο ο Καθηγητής Σ. Παπαθανασόπουλος αναλύει την έννοια της "ιδιωτικότητας" σαν ένα δυναμικό συστατικό το οποίο έχει αλλάξει και συνεχίζει να υφίσταται αλλαγές, λόγω της καθιέρωσης του διαδικτύου και κυρίως των κοινωνικών δικτύων.

Διαβάστε περισσότερα


Communications Policy: Theories and Issues

Βιβλία

Το βιβλίο αυτό ασχολείται με τους παράγοντες που επηρεάζουν την άσκηση και τη χάραξη της επικοινωνιακής πολιτικής. Για να διερευνήσει τους παράγοντες αυτούς, υποστηρίζει ότι θα πρέπει να υπερβούμε τις συμβατικές θεωρήσεις των επικοινωνιακών σπουδών και να τις συνδυάσουμε με αυτές των σπουδών της διαμόρφωσης πολιτικής, αφού η πολιτική των επικοινωνιών αποτελεί ένα ανοικτό πεδίο, που επιδέχεται τη συμβολή όλων σχεδόν των κλάδων των κοινωνικών επιστημών. 

Διαβάστε περισσότερα


European Media Views of the Greek Crisis

Άρθρα

Άρθρο για την κάλυψη των διεθνών μέσων ενημέρωσης αναφορικά με το θέμα της κρίσης στην Ελλάδα και στην Ευρωζώνη. Δημοσιεύτηκε στο: The Media and Financial Crises: Comparative and Historical Perspectives. Edited by Steve Schifferes, Richard Roberts, London: Routledge, 2015.

Διαβάστε περισσότερα


Media Perspectives for the 21st Century

Βιβλία

Στο βιβλίο αυτό μια ομάδα διεθνώς καταξιωμένων μελετητών στα μέσα επικοινωνίας διερευνά έννοιες, θέματα και ζητήματα σχετικά με το επικοινωνιακό περιβάλλον στις σύγχρονες δημοκρατίες. Το βιβλίο συνδυάζει ποσοτικές και ποιοτικές προσεγγίσεις αποσκοπώντας να προσφέρει μια διεπιστημονικού επιπέδου και διεθνούς εμβέλειας προοπτική που θα αντανακλά τις τάσεις, τις θεωρητικές προσεγγίσεις και τα ζητήματα που απασχολούν τη σύγχρονη έρευνα στην επικοινωνία και τα μέσα ενημέρωσης. 

Διαβάστε περισσότερα


Τα μέσα επικοινωνίας στον 21ο αιώνα

Βιβλία

Στόχος του βιβλίου είναι να αναδειχθούν σύγχρονα ζητήματα που απασχολούν το σύγχρονο και πολυσύνθετο πεδίο της επικοινωνίας. Οι συγγραφείς του βιβλίου θίγουν ζητήματα που απασχολούν τους μελετητές όσον αφορά στη σχέση των μέσων επικοινωνίας και της κοινωνίας στον 21ο αιώνα, και αναλύουν τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί στο πεδίο της επικοινωνίας, στο επίπεδο της θεωρίας, της δομής και, πιο συγκεκριμένα, στους χώρους της ενημέρωσης, της πολιτικής, της δημοσιογραφίας και των σχέσεων των πολιτών με τα νέα μέσα επικοινωνίας.

Διαβάστε περισσότερα


European Media: Structures, Policies and Identity

Βιβλία

Το European Media: Structures, Policies and Identity προσφέρει μία σαφή και ακριβή περιγραφή των δομών, των δυναμικών και των παραμέτρων του μεταβαλλόμενου προσώπου των Μέσων Επικοινωνίας στην Ευρώπη. Παρέχει μία επίκαιρη και διαφωτιστική εκτίμηση των ζητημάτων που συνδέονται με την ανάπτυξη των Νέων Μέσων στην Ευρώπη και διερευνά το διάλογο σχετικά με το ρόλο των Μέσων Επικοινωνίας στο σχηματισμό μιας Ευρωπαϊκής δημόσιας σφαίρας και μιας Ευρωπαϊκής ταυτότητας.

Διαβάστε περισσότερα


Ζητήματα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας

Βιβλία

Oι συγγραφείς εκφράζουν τις ανησυχίες τους σχετικά με την αρνητική επίδραση του ανταγωνισμού στη δημοσιογραφική δεοντολογία και πρακτική. Σημειώνουν ότι ο έντονος ανταγωνισμός που επικρατεί στο σύγχρονο πεδίο της μαζικής επικοινωνίας έχει οδηγήσει στην υιοθέτηση ενός νέου ήθους στη δημοσιογραφική κοινότητα, καθώς και σε μία έκπτωση του περιεχομένου της ενημέρωσης.

Διαβάστε περισσότερα


Η δύναμη της τηλεόρασης, η λογική του μέσου και η αγορά

Βιβλία

Η μελέτη αυτή προσπαθεί μέσα από επτά κεφάλαια να εξετάσει τις επιδράσεις της τηλεόρασης στην κοινωνία και παράλληλα να αναλύσει κάποια ζητήματα που απασχολούν την ερευνητική κοινότητα αναφορικά με το τηλεοπτικό μέσο και τις αλλαγές που έχουν επέλθει στο τηλεοπτικό πεδίο εξαιτίας της ευρύτερης αναδιάρθρωσης και εμπορευματοποίησής του.

Διαβάστε περισσότερα


Η Τηλεόραση στον Κόσμο: Η δομή, η λειτουργία και οι πρόσφατες εξελίξεις των ραδιοτηλεοπτικών συστημάτων στην Αμερική, Ευρώπη και Νοτιοανατολική Ασία

Βιβλία

Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει με ένα συνεκτικό και συνοπτικό τρόπο τη δομή, τη λειτουργία και τις πρόσφατες εξελίξεις που πραγματοποιήθηκαν στα ραδιοτηλεοπτικά συστήματα των χωρών της Ευρώπης, της Αμερικής, καθώς κι αυτά της Τουρκίας, της Ιαπωνίας και της Αυστραλίας.

Διαβάστε περισσότερα


Απελευθερώνοντας την Τηλεόραση. Μια απόπειρα καταγραφής και αποτίμησης της τηλεοπτικής απορρύθμισης στην Ελλάδα και στην Ευρώπη

Βιβλία

Μέσα από τις σελίδες αυτού του βιβλίου γίνεται μια προσπάθεια να αναλυθούν και να σκιαγραφηθούν τα φαινόμενα, οι διαδικασίες, οι παράγοντες και οι επιπτώσεις της τηλεοπτικής απορρύθμισης στην Ευρώπη και στη χώρα μας.

Διαβάστε περισσότερα


The Internationalisation of television

Βιβλία

Το βιβλίο αναλύει τις διάφορες τάσεις που οδηγούν στην διεθνοποίηση της τηλεόρασης, όπως και τα προβλήματα που απορρέουν από αυτό το φαινόμενο. Το βιβλίο ασχολείται ακόμα με την οικονομική και πολιτική διάσταση του φαινομένου της διεθνοποίησης της τηλεόρασης καλύπτοντας την εμπορική πλευρά των τηλεοπτικών προγραμμάτων, την πιθανή επίδραση της δορυφορικής τηλεόρασης επί της υπάρχουσας τηλεοπτικής τάξης όπως και την δύναμη του κράτους να ελέγξει τις νέες καταστάσεις στο νέο τηλεοπτικό πεδίο.

Διαβάστε περισσότερα


Η Βία στην Ελληνική Τηλεόραση

Βιβλία

Η ελληνική τηλεόραση έχει επανειλημμένως επικριθεί ότι προβάλλει συχνά βίαιες απεικονίσεις, τόσο σε διάφορα ψυχαγωγικά όσο και σε ενημερωτικά προγράμματα. Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει τα αποτελέσματα μιας διαχρονικής έρευνας για τη συχνότητα των σκηνών στους μεγαλύτερους σε τηλεθέαση τηλεοπτικούς σταθμούς. Από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι η βία στην ελληνική τηλεόραση είναι κυρίως εισαγόμενη και οφείλεται περισσότερο στις αμερικανικές ταινίες που προβάλλουν τα κανάλια και τα τρέιλερ που τις προαναγγέλλουν.

Διαβάστε περισσότερα


 Σελίδα 5 από 5: << <