EnglishenEnglish
Facebook
ShareThis
Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Εκδόσεις

 Σελίδα 3 από 3: << <

Europe: an exemplary landscape for comprehending globalization

Άρθρα

Το παρόν άρθρο εξετάζει την Ευρώπη σαν ένα υποδειγματικό τοπίο για την κατανόηση της παγκοσμιοποίησης. Παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του Συμπόσιου: "What is global about global media"?

Διαβάστε περισσότερα


The Development of Digital Television in Greece

Άρθρα

Το παρόν άρθρο προσπαθεί να εξετάσει την ανάπτυξη της ψηφιακής τηλεόρασης στην Ελλάδα. Αναλυέι του παίκτες, την οικονομία και τις πολιτικές που σχετίζονται με τη νέα μορφή τηλεόρασης και υποστηρίζει ότι η εγχώρια αγορά, είναι δύσκολο να δημιουργήσει την απαραίτητη οικονομική κλίμακα ανάπτυξης της ψηφιακής τηλεόρασης.

Διαβάστε περισσότερα


The Mediterranean or Polarized Pluralist Model Countries

Άρθρα

Το άρθρο αυτό αποτελεί μια παρουσίαση των συστημάτων των μέσων μαζικής ενημέρωσης 7 χωρών. Συγκεκριμένα της Ισπανίας, Ιταλίας, Γαλλίας, Ελλάδας, Πορτογαλίας, Τουργκίας, Μάλτας και Κύπρου, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το λεγόμενο Μεσογειακό ή Πολωμένο Πλουραλιστικό Μοντέλο.

Διαβάστε περισσότερα


Satellite Television

Άρθρα

Άρθρο του Καθηγητή Στυλιανού Παπαθανασόπουλου για τη Δορυφορική Τηλεόραση, στην Διεθνή Εγκυκλοπαίδεια Επικοινωνίας. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές χρήσεις της δορυφορικής τεχνολογίας, και η χρήση της σε τηλεοπτικές εκπομπές είναι μόνο μία από αυτά.

Διαβάστε περισσότερα


Τα μέσα επικοινωνίας στον 21ο αιώνα: Εισαγωγή

Άρθρα

Στόχος του παρόντος τόμου είναι η συζήτηση σύγχρονων ζητημάτων που απασχολούν το πολυσύνθετο πεδίο της επικοινωνίας και κατ’ επέκταση το πεδίο της θεωρίας και της έρευνας. Ανάμεσα στα ζητήματα που αναλύονται είναι το ευρύτερο επικοινωνιακό περιβάλλον, οι  στις μεταβολές στο πεδίο της μαζικής επικοινωνίας και η κοινωνία της πληροφορίας.

Διαβάστε περισσότερα


"Greece: Press Subsidies in Turmoil"

Άρθρα

Σε αυτό το κεφάλαιο του εν λόγω βιβλίου, ο συγγραφέας θα αναλύσει το ελληνικό καθεστώς επιδότησης για την εφημερίδα. Θα υποστηρίξει ότι η κρατική ενίσχυση για τον Τύπο έχει επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από την προβληματική ελληνική πολιτική κηδεμονία.

Διαβάστε περισσότερα


"International TV News, Foreign Affairs Interest and Public Knowledge"

Άρθρα

Το άρθρο αυτό μελετά τον όγκο των ξένων ειδήσεων που παρέχονται από δημόσιους και ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς σε χώρες με διαφορετικά συστήματα μέσων μαζικής ενημέρωσης, και πώς αυτός αντιστοιχεί στο ενδιαφέρον του κοινού και στις γνώσεις των εξωτερικών υποθέσεων.

Διαβάστε περισσότερα


"Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και οι Έλληνες: Η Περίπτωση του Facebook"

Άρθρα

Το παρόν άρθρο αποσκοπεί να καταγράψει τα βασικά χαρακτηριστικά και τα στοιχεία χρήσης των Ελλήνων χρηστών του Facebook, όπως και τη σχέση των χρηστών με τα παραδο σιακά ΜΜΕ, καθώς και το κοινωνικό κεφάλαιο που αποκτούν από τη συμμετοχή τους στο Facebook.

Διαβάστε περισσότερα


"Η Πολιτική Ενημέρωση σε Περιόδους Κρίσης"

Άρθρα

Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί να διερευνήσει την ειδησεογραφική κάλυψη της πολιτικής επικαιρότητας της Ελλάδας διαμέσου των τριών μεγα- λύτερης εμβέλειας μέσων ενημέρωσης (τηλεόραση, εφημερίδες, διαδίκτυο) σε μια συγκεκριμένη φάση της δημοσιονομικής κρίσης.

Διαβάστε περισσότερα


Sources in the News: A comparative study

Άρθρα

Το άρθρο αυτό προσπαθεί να εντοπίσει τις διαφορές στις πηγές που παρατίθενται στις ειδήσεις, σε διαφορετικές χώρες, να διερευνήσει αν οι διαφορές είναι σταθερές, ανάλογα με το είδος του μέσου και να εντοπίσει τυχόν αναδυόμενα πρότυπα μεταξύ των διαφόρων τύπων οργάνωσης σε διάφορες χώρες.

Διαβάστε περισσότερα


Online Threat, But Television is Still Dominant

Άρθρα

Το εν λόγω άρθρο αποτελεί μέρος ενός μεγαλύτερου διεθνούς ερευνητικού έργου, το οποίο, περιλαμβάνει 11 χώρες σε 4 ηπείρους (Αμερική, Ευρώπη, Ασία και Αυστραλία). Το άρθρο εστιάζει στην κατανάλωση των ειδήσεων. Καθώ τα μέσα ενημέρωσης αλλάζουν, η κατανάλωση των ειδήσεων αλλάζει μαζί τους.

Διαβάστε περισσότερα


Reconsidering 'virtuous circle' and 'media malaise' theories of the media: An 11-nation study

Άρθρα

Μελέτη η οποία ερευνά τη διάσπαση μεταξύ εκείνων που βλέπουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ως πολιτικά αλλοτριωμένα και εκείνουν που τα βλέπουν σαν μέσα ενθάρρυνσης της πολιτικής συμμετοχής. Για τη μελέτη έγινε ανάλυση περιεχομένου τηλεοπτικών ειδήσεων και έρευνα σε έντεκα κράτη.

Διαβάστε περισσότερα


The transition to digital television in Greece: Now what?

Άρθρα

Το συγκεκριμένο άρθρο προσπαθεί να παράσχει μια επισκόπηση της τρέχουσας κατάστασης της ψηφιακής τηλεόρασης στην Ελλάδα. Εξετάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις της ψηφιακής τεχνολογίας εν μέσω της οικονομικής κρίσης, υποδεικνύει ότι η ελληνική κυβέρνηση υιοθέτησε μια προσέγγιση αμιγώς προσανατολισμένη στην αγορά.

Διαβάστε περισσότερα


Privacy 2.0

Άρθρα

Στο συγκεκριμένο άρθρο ο Καθηγητής Σ. Παπαθανασόπουλος αναλύει την έννοια της "ιδιωτικότητας" σαν ένα δυναμικό συστατικό το οποίο έχει αλλάξει και συνεχίζει να υφίσταται αλλαγές, λόγω της καθιέρωσης του διαδικτύου και κυρίως των κοινωνικών δικτύων.

Διαβάστε περισσότερα


European Media Views of the Greek Crisis

Άρθρα

Άρθρο για την κάλυψη των διεθνών μέσων ενημέρωσης αναφορικά με το θέμα της κρίσης στην Ελλάδα και στην Ευρωζώνη. Δημοσιεύτηκε στο: The Media and Financial Crises: Comparative and Historical Perspectives. Edited by Steve Schifferes, Richard Roberts, London: Routledge, 2015.

Διαβάστε περισσότερα


 Σελίδα 3 από 3: << <