EnglishenEnglish
Facebook
ShareThis
Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Εκδόσεις

 Σελίδα 1 από 2: > >>

(με A. Miconi- επιμέλεια) (2023). The Media in Southern Europe: Continuities, Changes and Challenges. Cham: Springer

Βιβλία

Αυτό το βιβλίο καταγράφει την εξέλιξη των ευρωπαϊκών μέσων ενημέρωσης τα τελευταία 30 χρόνια, από το 1990 έως το 2020. Βασίζεται στις θεωρητικές κλασικές υποθέσεις των περιφερειακών συστημάτων μέσων ενημέρωσης που παρέχουν οι Hallin και Mancini και ταυτόχρονα τις θέτει σε δοκιμασία.

Διαβάστε περισσότερα


(επιμέλεια με Susana Salgado) Streamlining Political Communication Concepts. Springer Studies in Media and Political Communication. Cham: Springer.

Βιβλία

Σε αυτόν τον συλλογικό τόμο, καταξιωμένοι μελετητές από όλο τον κόσμο επανεξετάζουν και επικαιροποιούν σημαντικές έννοιες της πολιτικής επικοινωνίας υπό το πρίσμα των πιο πρόσφατων αλλαγών που συμβαίνουν στα περιβάλλοντα των μέσων ενημέρωσης. 

Διαβάστε περισσότερα


“The Greek Media at the Intersection of the Financial Crisis and the Digital Disruption”

Βιβλία

Η Ελλάδα παρέχει ένα άλλο, αν και αξιοπρεπές, παράδειγμα για το πώς η οικονομική κρίση και οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν επηρεάσει τα μέσα ενημέρωσης της χώρας.

Διαβάστε περισσότερα


“The Media”

Βιβλία

Το κείμενο περιγράφει τη δομή και την ανάπτυξη του πεδίου των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα. Διερευνά τη σχέση μεταξύ των μέσων ενημέρωσης, των πολιτικών ελίτ και των ιδιωτικών συμφερόντων.

Διαβάστε περισσότερα


Ανάμεσα σε 4 οθόνες

Βιβλία

Το παρόν βιβλίο έχει στόχο να αναδείξει τα βασικά χαρακτηριστικά της νέας αυτής επικοινωνιακής συνθήκης, καθώς η κατανάλωση του σύγχρονου περιεχομένου των μέσων επικοινωνίας επιτελείται «ανάμεσα σε 4 οθόνες».

Διαβάστε περισσότερα


Η Τηλεόραση και το Κοινό της

Βιβλία

Tο βιβλίο αυτό με εύληπτο τρόπο σκιαγραφεί τους τρόπους με τους οποίους χρησιμοποιούμε την τηλεόραση, αλλά και το πώς οι υπεύθυνοι των καναλιών αντιμετωπίζουν τους σύγχρονους τηλεθεατές. Eίναι ένα βιβλίο που θα πρέπει να διαβαστεί από όλους όσοι βλέπουν τηλεόραση, αλλά και εργάζονται γι' αυτήν.

Διαβάστε περισσότερα


Επικοινωνία και Κοινωνία από τον Εικοστό στον Εικοστό Πρώτο Αιώνα

Βιβλία

Στην αυγή του 21ου αιώνα βρισκόμαστε ενώπιον μιας ταχύτατης και σημαντικής μετάβασης. Στο βιβλίο αυτό οι συγγραφείς αναλύουν τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί και συντελούνται στα Μέσα Επικοινωνίας στο επίπεδο της θεωρίας, της δομής και πιο συγκεκριμένα στο πεδίο της ενημέρωσης, της πολιτικής, της δημοσιογραφίας και βεβαίως της επικοινωνίας.

Διαβάστε περισσότερα


Η Ευρώπη των επικοινωνιών

Βιβλία

Το βιβλίο αυτό καταγράφει τις πρωτοβουλίες και πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) στο πεδίο της επικοινωνίας. Αξιολογεί τις πολιτικές αυτές αλλά και τον παρεμβατικό ρόλο της Ε.Ε. στο επικοινωνιακό πεδίο. Αναλύει τους άξονες της ευρωπαϊκής οπτικοακουστικής και επικοινωνιακής πολιτικής, όπως αυτοί εντοπίζονται στις πολιτικές, πρωτοβουλίες και δράσεις της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα


European Television in the Digital Age; Issues, Dynamics and Realties

Βιβλία

Το βιβλίο αυτό σκιαγραφεί και αναλύει τα ζητήματα, τις δυναμικές και τις πραγματικές διαστάσεις της ευρωπαϊκής τηλεόρασης στο ψηφιακό περιβάλλον. Καταγράφει και ερμηνεύει τις εξελίξεις του νέου τηλεοπτικού πεδίου έχοντας ως γνώμονα την πολιτική οικονομία των ΜΜΕ και εστιάζεται στις διαδικασίες ανάπτυξης της ψηφιακής τηλεόρασης στην Ευρώπη.

Διαβάστε περισσότερα


Πολιτική και ΜΜΕ: Η περίπτωση της Νότιας Ευρώπης

Βιβλία

Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει και αναλύει την ανάπτυξη των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) του ευρωπαϊκού Νότου, δηλαδή της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και της Ελλάδας, καθώς και τη σχέση αυτής της ανάπτυξης με την πολιτική ιστορία των αντίστοιχων χωρών. Αν και η μελέτη αυτή δεν είναι μια λεπτομερής ιστορία των εξελίξεων στο χώρο της μαζικής επικοινωνίας στη Νότια Ευρώπη, προσπαθεί να εντοπίσει τα κοινά χαρακτηριστικά. 

Διαβάστε περισσότερα


Η Τηλεόραση στον 21ο Αιώνα

Βιβλία

Το βιβλίο αυτό εξετάζει και αναλύει τις συνέπειες της αναδιάταξης του τηλεοπτικού, και κατ' επέκταση του επικοινωνιακού πεδίου στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Καταγράφει τις δυνάμεις και τις διεργασίες που κυριαρχούν στο νέο πεδίο της ευρωπαϊκής τηλεόρασης. Υποστηρίζει ότι η αναδιάρθρωση του τηλεοπτικού πεδίου αποτελεί μέρος μιας διαδικασίας που συνδέεται άμεσα με τη γενικότερη αναδιάταξη των επικοινωνιακών συστημάτων. 

Διαβάστε περισσότερα


The Professionalisation of Political Communication

Βιβλία

Το βιβλίο αυτό εξετάζει τη σύνθετη διαδικασία της δημιουργίας των πολιτικών μηνυμάτων και τους τρόπους με τον οποίο αυτά προβάλλονται. Πιο συγκεκριμένα εξετάζει εάν η επικοινωνία της πολιτικής έχει επαγγελματοποιηθεί. Προσπαθεί να ορίσει ποιοι είναι αυτοί οι νέοι επαγγελματίες στην πολιτική επικοινωνία της Ευρώπης, αν διαφέρουν και σε ποιο βαθμό από τους παραδοσιακούς επαγγελματίες της πολιτικής κι αν μεταφέρουν τις ιδιαίτερες δεξιότητες και τις τεχνικές τους στα κόμματα.

Διαβάστε περισσότερα


«Ανάλεκτα» Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (IOM)

Βιβλία

«Ανάλεκτα» τιτλοφορείται η νέα έκδοση του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων, η οποία κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαζήση. Πρόκειται για μία ετήσια έκδοση, μία συλλογή ερευνών, μελετών αλλά και προτάσεων πάνω σε θέματα που απασχόλησαν το Ινστιτούτο και τους συνεργάτες του κατά τη διάρκεια του έτους και καλύπτουν σημαντικά ζητήματα που αφορούν τα οπτικοακουστικά μέσα τόσο στο θεωρητικό όσο και στο πρακτικό επίπεδο.

Διαβάστε περισσότερα


Communications Policy: Theories and Issues

Βιβλία

Το βιβλίο αυτό ασχολείται με τους παράγοντες που επηρεάζουν την άσκηση και τη χάραξη της επικοινωνιακής πολιτικής. Για να διερευνήσει τους παράγοντες αυτούς, υποστηρίζει ότι θα πρέπει να υπερβούμε τις συμβατικές θεωρήσεις των επικοινωνιακών σπουδών και να τις συνδυάσουμε με αυτές των σπουδών της διαμόρφωσης πολιτικής, αφού η πολιτική των επικοινωνιών αποτελεί ένα ανοικτό πεδίο, που επιδέχεται τη συμβολή όλων σχεδόν των κλάδων των κοινωνικών επιστημών. 

Διαβάστε περισσότερα


Media Perspectives for the 21st Century

Βιβλία

Στο βιβλίο αυτό μια ομάδα διεθνώς καταξιωμένων μελετητών στα μέσα επικοινωνίας διερευνά έννοιες, θέματα και ζητήματα σχετικά με το επικοινωνιακό περιβάλλον στις σύγχρονες δημοκρατίες. Το βιβλίο συνδυάζει ποσοτικές και ποιοτικές προσεγγίσεις αποσκοπώντας να προσφέρει μια διεπιστημονικού επιπέδου και διεθνούς εμβέλειας προοπτική που θα αντανακλά τις τάσεις, τις θεωρητικές προσεγγίσεις και τα ζητήματα που απασχολούν τη σύγχρονη έρευνα στην επικοινωνία και τα μέσα ενημέρωσης. 

Διαβάστε περισσότερα


Τα μέσα επικοινωνίας στον 21ο αιώνα

Βιβλία

Στόχος του βιβλίου είναι να αναδειχθούν σύγχρονα ζητήματα που απασχολούν το σύγχρονο και πολυσύνθετο πεδίο της επικοινωνίας. Οι συγγραφείς του βιβλίου θίγουν ζητήματα που απασχολούν τους μελετητές όσον αφορά στη σχέση των μέσων επικοινωνίας και της κοινωνίας στον 21ο αιώνα, και αναλύουν τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί στο πεδίο της επικοινωνίας, στο επίπεδο της θεωρίας, της δομής και, πιο συγκεκριμένα, στους χώρους της ενημέρωσης, της πολιτικής, της δημοσιογραφίας και των σχέσεων των πολιτών με τα νέα μέσα επικοινωνίας.

Διαβάστε περισσότερα


 Σελίδα 1 από 2: > >>